Konfirmation in Schöneberg am 14.04.2019

Am 14.04.2019 wurden folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden in Schöneberg durch Pfr. Bernd Melchert konfirmiert: Jan Niklas Asbach; Lennart Jacobsen; Leon Marvin Jung; Emily Schmuck u. Lisa Schumann